May 29, 2023

เกมต่อสู้

รีวิวเกมPlacingHeroes TheLegendof Doomsday
1 min read

รีวิวเกมPlacingHeroes TheLegendof Doomsday สำหรับเกมที่จะรีวิวในครั้งนี้บอกเลยว่า เอาใจคนรักการต่อสู้ก็ว่าได้ เพราะเกมนี้เป็นเกมที่เน้นในเรื่องของการต่อสู้ ซึ่งในการเล่นเกมนี้บอกเลยว่าเล่นได้อย่างไม่ยาก สามารถทำความเข้าใจได้อย่างง่าย ๆ เพราะเกมนี้จะมีการสอนวิธีการเล่นก่อนที่จะได้เริ่มเล่นเกมจริง ๆ เกมที่จะรีวิวในครั้งนี้ก็คือ เกม Placing Heroes: The Legend ofDoomsday ในการเล่นเกมนี้ผู้เล่นสามารถเล่นได้รับความรู้สึกหลากหลายรูปแบบมาก ๆ...