May 29, 2023

เกมCookieRun : Kingdom

รีวิวเกมCookieRun:Kingdom
1 min read

รีวิวเกมCookieRun:Kingdom เชื่อว่าหลายคนรู้จักเกมนี้เป็นอย่างดี ซึ่งเกมนี้ได้มีการพัฒนาให้มีความน่าสนใจและมีความสนุกมากยิ่งขึ้น จากเมื่อก่อนนี้ทุกคนได้รู้จักเกม Cookie Run ที่เป็นเกมวิ่งในด่านต่าง ๆ เป็นอีกเกมผจญภัยที่มีความแตกต่างจากเกมอื่น ๆ และถือเป็นเกมแรก ๆ ในรูปแบบโทรศัพท์มือถือก็ว่าได้ แน่นอนว่าทุกคนต่างสนุกกับการเล่นเกม Cookie Run ในรูปแบบเดิม แต่ขอบอกว่า เกม Cookie...