May 29, 2023

New York City Plumber

รีวิวเกมNewYorkCityPlumber
1 min read

รีวิวเกมNewYorkCityPlumber เกมที่จะรีวิวในครั้งนี้เชื่อว่าหลายคนคงเคยเล่นเกมรูปแบบนี้มาบ้างแล้ว นั้นก็คือเกมต่อท่อน้ำ แต่ว่าเกมนี้จะมีความแตกต่างจากเกมอื่น ๆ ตรงที่เกมนี้มีความยากในการเล่นมากกว่าเกมทั่วไป และมีความกดดันในการเล่นอย่างมาก ๆ เกมที่จะรีวิวในครั้งนี้ก็คือ เกม New York City Plumber ซึ่งในการเล่นเกมนี้บอกเลยว่าไม่ง่าย เพราะผู้เล่นต้องใช้ความคิดในการเล่นมาก ๆ เพราะมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นมากเรื่อย ๆ หากว่าน้ำเต็มหลอดก่อนที่ผู้เล่นจะสามารถต่อท่อได้ผู้เล่นจะแพ้ในการเล่นเกมนี้ทันที...